Acasă - PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOSTINTE ÎN DOMENIUL SSM

Go to content

Main menu:COMUNICAT DE PRESA

05 Februarie 2020

REALIZĂRI OBȚINUTE în cadrul
EVENIMENTULUI TEHNOLOGIC Regiunea București - Ilfov al proiectului
”Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC)”

ID: P_40_182/cod MySMIS 2014+ 111954


Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București , în calitate de Beneficiar/Lider de proiect , organizează, în data de 28 Ianuarie 2020, în Sala I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București, evenimentul tehnologic ”Tendințe în concepția și dezvoltarea sistemelor IT bazate pe cunoaștere pentru evaluarea și prevenirea riscurilor” în cadrul proiectului ”Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC)” finanțat prin Programul Operațional COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare tehnologică si Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostințe. Proiectul a demarat în luna mai 2018 și are o perioadă de implementare de 60 luni, până la data de 20 mai 2023.

Cu o valoare totală a proiectului este de 13.150.000 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 9.863.262,5 lei, proiectul P_40_182/cod MySMIS 2014+ 111954 urmărește să asigure dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, în calitate de beneficiari, și I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București, precum și să garanteze creșterea și îmbunătățirea procesului de cercetare prin aceste legături și sinergii orientate, pe de o parte, către dezvoltarea activității institutului prin specializarea inteligentă și, pe de altă parte, către satisfacerea necesarului specific de cercetare al întreprinderilor în domeniul asigurării securității și sănătății în muncă astfel încât să fie evitate nu numai evenimentele neprevăzute care produc incidente și accidente, dar și cele care cauzează pierderi materiale semnificative.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt: realizarea unor cercetări inovative, de real interes, la cererea întreprinderilor beneficiare, respectiv dezvoltarea unui sistem inteligent de asistență a deciziei la proiectarea și dezvoltarea produselor pentru persoane cu deficit, în sensul materializării în acestea a elementelor de siguranță specifice pentru minimizarea riscurilor care pot degenera în dezastre.

Cu ocazia desfășurării Evenimentului tehnologic în Regiunea București Ilfov se vor distribui atât materialele informative de prezentare a proiectului, cât și cele dezvoltate de către experții I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București, în vederea diseminării de informații și cunoștințe, furnizării de asistență tehnologică, consiliere și expertiză, precum și diseminarea rezultatelor manifestării în cadrul Platformei Române pentru Securitate Industrială (RTPIS).

Materialele informative dezvoltate de către experții I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București au constat din 3 broșuri și 3 fișe informative care au tratat aspecte legate de riscurile profesionale chimice și biologice la care sunt expuși lucrătorii și factorii de risc psihosociali, precum și informații referitoare la managementul riscurilor profesionale și vulnerabilitățile la nivelul întreprinderilor atât sub aspectul riscurilor de natură chimică și biologică, cât și sub aspectul tendințelor actuale și de viitor cu privire la evaluarea și prevenirea riscurilor de natură psihosocială.

În cadrul evenimentului au fost susținute prezentări referitoare la rolul Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Protecția Muncii, în fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de securitate şi sănătate în muncă în România și respectiv cu privire la activitățile implementate în cadrul proiectului și rezultatele la zi obținute în implementarea acestuia.

Prezentarile susținute de către experții I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București au abordat tematici cu impact, care au tratat aspectele legate de managementul riscurilor profesionale chimice și biologice, precum și aspecte referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor profesionale psihosociale noi și emergente.

În cadrul evenimentului firma SC SETKO IMPEX SRL din București, în calitate de întreprindere beneficiară a prezentat o serie de aspecte legate de oportunitățile privind transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări privind dezvoltarea unui sistem de asistență a deciziei pentru prevenirea riscurilor asociate dezastrelor.

La eveniment au participat reprezentanți ai Inspecției Muncii, ARSSM, precum și specialiști și reprezentanți întreprinderilor, în calitate de beneficiari și/sau potențiali beneficiari și membrii ai echipei de proiect.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact ale beneficiarului:
Adresa: B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, București, cod 061692
Tel: +4021.313.31.58; Fax: +4021.315.78.22
Email: [email protected] ; Web: www.inpm.ro
 
Back to content | Back to main menu