Acasă - PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOSTINTE ÎN DOMENIUL SSM

Go to content

Main menu:COMUNICAT DE PRESA

25 februarie 2019

CONFERINȚA DE DECHIDERE a proiectului ”Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC)”
ID: P_40_182/cod MySMIS 2014+ 111954


Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București, în calitate de Beneficiar/Lider de proiect , organizează, în data de 27 Februarie 2019, în Sala Celibidache din cadrul Hotelului IBIS Palatul Parlamentului, Conferința de deschidere a proiectului ”Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC)” finanțat prin Programul Operațional COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare tehnologică si Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostințe. Proiectul a demarat în luna mai 2018 și are o perioadă de implementare de 60 luni, până la data de 20 mai 2023.

Cu o valoare totală a proiectului este de 13.150.000 lei, din care valoarea confinanțării UE este de 9.863.262,5 lei, proiectul P_40_182/cod MySMIS 2014+ 111954 urmărește să asigure dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, în calitate de beneficiari, și I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București, precum și să garanteze creșterea și îmbunătățirea procesului de cercetare prin aceste legături și sinergii orientate, pe de o parte, către dezvoltarea activității institutului prin specializarea inteligentă și, pe de altă parte, către satisfacerea necesarului specific de cercetare al întreprinderilor în domeniul asigurării securității și sănătății în muncă astfel încât să fie evitate nu numai evenimentele neprevăzute care produc incidente și accidente, dar și cele care cauzează pierderi materiale semnificative.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt: realizarea unor cercetări inovative , de real interes,la cererea întreprinderilor beneficiare, respectiv dezvoltarea unui sistem inteligent de asistență a deciziei la proiectarea și dezvoltarea produselor pentru persoane cu deficit, în sensul materializării în acestea a elementelor de siguranță specifice pentru minimizarea riscurilor care pot degenera în dezastre.

La eveniment participă reprezentanți ai Autorității de Management și Organismului Intermediar pentru Cercetare, ai Inspecției Muncii, precum și reprezentanți întreprinderilor, în calitate de beneficiari și/sau potențiali beneficiari și membrii ai echipei de proiect.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact ale beneficiarului:
Adresa: B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, București, cod 061692
Tel: +4021.313.31.58; Fax: +4021.315.78.22
Email: [email protected] ; Web: www.inpm.ro
 
Back to content | Back to main menu