Acasă - PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOSTINTE ÎN DOMENIUL SSM

Go to content

Main menu:COMUNICAT DE PRESA

01 iulie 2021

INVITATIE ADRESATA ÎNTREPRINDERILOR
pentru depunerea de expresii de interes în vederea încheierii de contracte subsidiare pentru activităţi "de tip C"

ID: P_40_182/cod MySMIS 2014+ 111954


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont" Bucureşti - INCDPM invită întreprinderile interesate sa transmită pro-puneri de proiecte (expresii de interes) în vederea încheierii de contracte de colaborare pentru activităşile de tip C, cazul "ajutorului de stat", în cadrul proiectului cu titlul "Parteneriat pentru transferul de cunoştinşe şi dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea şi prevenirea riscurilor ocupaşionale care pot conduce la dezastre (PROC)". Apelul este continuu, începând cu data de 01.07.2021, şi va rămâne deschis pe toată durata contractului de finanţare, până la epuizarea fondurilor alocate acestor activităţi.

Domeniul în care se încadrează proiectul: TIC, Spaşiu şi Securitate.

Tipurile de activităţi pentru care se vor depune expresii de interes sunt următoa-rele:
  1. Activităţi de tip C - Activităşi de transfer de abilităşi/ competenşe CD şi de spri-jinire a inovării- Cercetări pentru realizarea sistemelor adaptive de asistenşă a deciziei de tip RISC-Consult şi adaptarea/implementarea lor conform cerinşelor beneficiarilor:
    • C.1 Activităşi de cercetare industrială contractuale


Metodologia de selecţie a întreprinderilor poate fi descârcatâ de aici .

Pentru executarea activităşilor de tip C, organizaşia de cercetare şi întreprinde-rea parteneră încheie un contract subsidiar, tip "ajutor de stat". întreprinderea va cofi-nanşa activităşile realizate de organizaşia de cercetare, în procent de 30%, 40% sau 50%, în funcşie de mărimea întreprinderii (mică, mijlocie sau mare).

Propunerile de proiect se vor transmite prin e-mail la adre-sa [email protected] sau prin fax la nr. 021-315.78.22, în atenşia domnului Director general, dr. ing. Doru Costin Darabont, manager de proiect, sau se vor depune la secretaria-tul INCDPM din bl.Ghencea nr. 35A, Sect. 6, Bucureşti.

Propunerile de proiect se vor transmite prin e-mail la adresa [email protected] sau prin fax la nr. 021/315.78.22, în atenţia domnului Director General Dr. ing. Doru Costin Darabont, manager de proiect, sau se vor depune la secretariatul INCDPM "Alexandru Darabont" Bucureşti din B-dul.Ghencea nr.35A, Sector 6, Bucure şti.

Mai multe informaţii despre program şi documente utile puteţi obţine consultând pagina web a programului: Mai multe informaţii despre program și documente utile puteţi obţine consultând pagina web a programului: http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4154/actiunea-1-2-3-parteneriate-pentru-transfer-de-cunostinte.

Proiect cofinanşat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Date de contact ale beneficiarului:
Adresa: B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, București, cod 061692
Tel: +4021.313.31.58; Fax: +4021.315.78.22
Email: [email protected] ; Web: www.inpm.ro

 

Raspundem la intrebarile dvs: [email protected]

 
Back to content | Back to main menu