Acasă - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOSTINTE ÎN DOMENIUL SSM

Go to content

Main menu:ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT

”PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOȘTINȚE ȘI DEZVOLTAREA DE CERCETĂRI REFERITOARE LA EVALUAREA ȘI PREVENIREA RISCURILOR OCUPAȚIONALE CARE POT CONDUCE LA DEZASTRE (PROC)”
Cod MySMIS:111954
Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

     Institutul Național De Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii –I.N.C.D.P.M ”Alexandru Darabont” anunță începerea din luna mai 2018 a proiectului ”PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOȘTINȚE ȘI DEZVOLTAREA DE CERCETĂRI REFERITOARE LA EVALUAREA ȘI PREVENIREA RISCURILOR OCUPAȚIONALE CARE POT CONDUCE LA DEZASTRE (PROC)”
Perioada de implementare a acestui proiect este de 60 de luni începând cu luna mai 2018.
      Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi și I.N.C.D.P.M ”Alexandru Darabont” precum și creșterea și îmbunătățirea procesului de cercetare prin aceste legături , legături și sinergii orientate pe de o parte către dezvoltarea activității institutului prin specializarea inteligentă și pe de altă parte către satisfacerea necesarului specific de cercetare al întreprinderilor în domeniul asigurării securității și sănătății în muncă astfel încât să fie evitate nu numai evenimentele neprevăzute care produc incidente și accidente dar și cele care cauzează pierderi materiale semnificative- avarii, etc.
       Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
     - Stabilirea unor legături de tip contractual între I.N.C.D.P.M ”Alexandru Darabont” și un număr de întreprinderi semnificative din punct de vedere al domeniului de interes, care să permită un transfer tehnologic al unor structuri cadru dezvoltate  ca platforme de lansare și sprijin pentru viitoarea cercetare.
      -  Realizarea unor cercetări inovative, de real interes, la cererea întreprinderilor, cercetări  focalizate pe domeniul de specializare inteligentă ” Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre”; Implementarea respectivelor cercetări în întreprinderile beneficiare, cu ajutorul specialiștilor din aceste întreprinderi, astfel încât rezultatul cercetării să se constituie într-o plus-valoare reală pentru întreprinderea beneficiară;
      - Realizarea de cercetări pentru dezvoltarea unui  sistem inteligent de asistență a deciziei  la proiectarea și dezvoltarea produselor pentru persoane cu deficit
      - Stabilirea unor parteneriate care să dureze și după data de terminare a proiectului și să contribuie la asigurarea sustenabilității acestuia
      - Valorificarea potențialului tehnic existent cât și a potențialului științific obținut prin participarea la 2 proiecte FP7- iNTeg-Risk și PROMISLingua.

Valoarea eligibilă a proiectului este de:        13.145.000 lei din care
Asistența financiară nerambursabilă solicitată: 11.781.250 lei
 


DATE DE CONTACT
DIRECTOR PROIECT:   Dr.ing. Doru-Costin DARABONT
MANAGER ȘTIINȚIFIC: Dr.ing. Ștefan Gabriel KOVACS
 
Back to content | Back to main menu