Acasă - PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOSTINTE ÎN DOMENIUL SSM

Go to content

Main menu:COMUNICAT DE PRESA

17 iulie 2020

INVITAȚIE ADRESATĂ ÎNTREPRINDERILOR
pentru depunerea de expresii de interes in cadrul proiectului ”Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC)” în vederea încheierii de contracte subsidiare pentru activitățile de tip B și D

ID: P_40_182/cod MySMIS 2014+ 111954


Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București, în calitate de Beneficiar, invită întreprinderile interesate să transmită expresii de interes în vederea încheierii de contractate subsidiare pentru activitațile de tip B (contracte subsidiare de prestări servicii pentru întreprinderi privind accesul la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare) și/sau D (contracte subsidiare de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală între organizația de cercetare și întreprindere), în scopul realizării unor proiecte de cercetare, prin intermediul schemei ”ajutorului de stat”, în cadrul proiectului ”Parteneriat pentru transferul d e cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC)”, ID: P_40_182/cod MySMIS 2014+ 111954, finanțat prin Programul Operațional COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare tehnologică si Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostințe.

Apelul este continuu , începând cu data 05 august 2018, și va rămâne deschis pe toată durata contractului de finanțare până la epuizarea fondurilor alocate acestor activități .

Domeniul în care se încadrează proiectul: TIC, Spațiu și Securitate.

Tipurile de activităţi finanțate în cadrul proiectului pentru care se vor depune expresii de interes sunt următoarele:
  1. Activităţi de tip B - Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente:
    • B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/echipamente CD.
    • B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice-dezvoltarea și implementarea unor proceduri optimale pentru accesul orientat la resursele de cunoaștere ale INCDPM ”Alexandru Darabont.
  2. Activităţi de tip D - CD în colaborare efectivă:
    • D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă.


Metodologia de selecţie a întreprinderilor poate fi descărcată de aici .

Pentru executarea activităților de tip B, organizația de cercetare poate încheia unul sau mai multe contracte subsidiare cu o întreprindere, tip ”ajutor de stat”, bugetul prevăzut în contractul de finanțare pentru acest tip de activități fiind în valoare de 5.000 lei.

Pentru executarea activităților de tip D, organizația de cercetare și întreprinderea parteneră încheie un contract subsidiar, tip ”ajutor de stat”, bugetul prevăzut în contractul de finanțare pentru activitățile desfășurate de întreprindere fiind în valoare de 3.875.000 lei.

Valoarea activităților de CD prestate de organizația de cercetare (INCDPM ”Alexandru Darabont” București”) este de 50% din valoarea totală a activităților de CD realizate în colaborare cu întreprinderea, sumă care se va suporta din bugetul pentru organizația de cercetare.

Propunerile de proiect se vor transmite prin e-mail la adresa [email protected] sau prin fax la nr. 021/315.78.22, în atenția domnului Director General Dr. ing. Doru Costin Darabont, manager de proiect, sau se vor depune la secretariatul INCDPM ”Alexandru Darabont” București din B-dul.Ghencea nr.35A, Sector 6, București.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta direct la sediul INCDPM „Alexandru Darabont” Bucuresti, conform datelor de contact menționate în prezentul comunicat.

Mai multe informaţii despre program și documente utile puteţi obţine consultând pagina web a programului: http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4154/actiunea-1-2-3-parteneriate-pentru-transfer-de-cunostinte. .

Date de contact ale beneficiarului:
Adresa: B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, București, cod 061692
Tel: +4021.313.31.58; Fax: +4021.315.78.22
Email: [email protected] ; Web: www.inpm.ro
 
Back to content | Back to main menu