OBIECTIVE PROPUSE - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOSTINTE ÎN DOMENIUL SSM

Go to content

Main menu:

OBIECTIVE PROPUSE


     Obiectivul generic al proiectului îl constituie dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi și INCDPM ”Alexandru Darabont” precum și creșterea și îmbunătățirea procesului de cercetare prin aceste legături , legături și sinergii orientate pe de o parte către dezvoltarea activității institutului prin specializarea inteligentă și pe de altă parte către satisfacerea necesarului specific de cercetare al întreprinderilor în domeniul asigurării securității și sănătății în muncă astfel încât să fie evitate nu numai evenimentele neprevăzute care produc incidente și accidente dar și cele care cauzează pierderi materiale semnificative- avarii, etc. 

     Obiectivele strategice ale proiectului sunt enumerate în continuare:
  - Stabilirea unor legături de tip contractual între INCDPM ”Alexandru Darabont” și un număr de întreprinderi semnificative din punct de vedere al domeniului de interes, legături de tip contractual care să permită analiza nevoilor specifice (sau preluarea acestora atunci când analiza a fost realizată deja cu alt context) din cadrul respectivelor întreprinderi, un transfer tehnologic al unor structuri cadru dezvoltate de INCDPM ca platforme de lansare și sprijin pentru viitoarea cercetare precum și activități de cercetare de tipul celor enunțate în program.
  - Realizarea unor cercetări inovative, de real interes, la cererea întreprinderilor, cercetări focalizate pe domeniul de specializare inteligentă ” Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre” și care vor contribui, așa cum s-a mai arătat- la reducerea riscurilor ocupaționale de la nivelul întreprinderilor și evitarea accidentelor majore- accidente care reprezintă dezastre în adevăratul sens al cuvântului (cazul Mihăilești, de exemplu);
  -Implementarea respectivelor cercetări în întreprinderile beneficiare, cu ajutorul specialiștilor din aceste întreprinderi, astfel încât rezultatul cercetării să se constituie într-o plus-valoare reală pentru întreprinderea beneficiară;
  -Realizarea de cercetări pentru dezvoltarea unui sistem inteligent de asistență a deciziei la proiectarea și dezvoltarea produselor pentru persoane cu deficit, in sensul materializării in acestea a elementelor de siguranță specifice pentru minimizarea riscurilor care pot degenera în dezastre.
  -Stabilirea unor parteneriate care să dureze și după data de terminare a proiectului și să contribuie la asigurarea sustenabilității acestuia – parteneriate orientate către transferul și obținerea de cunoștințe de cel mai înalt nivel – cunoștințe care pot fi adaptate, prelucrate și implementate cu ajutorul partenerului- organizație de cercetare- și care vor răspunde nevoilor strategice de dezvoltare a întreprinderilor și vor oferi soluții eficiente și inovative pentru accesul și menținerea acestora pe piață. Partenerii industriali beneficiari ai rezultatelor cercetarii vor obtine rezultate economice superioare datorita transferului tehnologic prevazut prin contractul de transfer de tehnologii și know-how.
-Valorificarea potențialului tehnic existent cât și a potențialului științific obținut prin participarea la 2 proiecte FP7- iNTeg-Risk și PROMISLingua.

 
Back to content | Back to main menu